>
Haqqımızda Əlaqə

CƏMİYYƏT

  • QARAPAPAQ KİŞİLƏRİMİZ…BUDUQ PƏLƏNGİ

      Mən yurdumun seyrinə çıxmağı çox xoşlayıram. Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələri, etnik qruplara mənsub insanlar yaşayır ki, onlar azsaylı olmaqlarına baxmayaraq adət-ənənələrini qoruyub saxlayır, nəsildən nəsilə ötürürlər. Ahıllar yurddaş tarixinin...

  • Söz, düşüncə və davranışı birləşdirən kamil insan

    Bir insanı tanımaq üçün onunla yol yoldaşı olmaq kifayətdir. İnsanın xarakterinin formalaşması bilavasitə yaşadığı mühitə bağlıdır. Alimlər isbat etdilər ki, havanın da, suyun da insanın xarakterinə böyük təsiri var. Bir...